قوانین

فایل مغاير با شئونات اخلاقی و ملی و قوانین جمهوری اسلامی ایران.
فایل دارای کپی رايت که حقوق نشر آن توسط مولف محفوظ است.
فایل توهين آميز به مقامات سياسی و اقليت های قومی و مذهبی.
فایل مخرب یا مخل ارائه سرویس مطلوب سایت.


queue